Disse forretningsbetingelser er gældende for coaching forløb. Vilkår og betingelser for rådgivning og konsulentarbejde aftales fra opgave til opgave.

Betaling og vilkår

Priser er opgivet i danske kroner og uden moms.

Betaling sker forud for forløbets start og beløbet skal være indbetalt umiddelbart inden første coachingsession.

Beløb overføres til konto: 4871  440435794876 med reference til faktura nr.

Coaching forløb og sessioner refunderes ikke, når først de er bekræftede og betalt.

Coaching forløb er personlige og det købte antal sessioner kan ikke deles med andre.

Fortrolighed

Coaching samtaler og al skriftlig kommunikation med klienter vedrørende et forløb hos mig er fuldt fortrolige og jeg har naturligvis tavshedspligt, undtaget hvad der er påbudt ved lov. Det betyder at selv om klientens arbejdsgiver måtte betale forløbet, har denne ikke ret til indsigt i forløbet uden klientens sammentygge.

I forbindelse med videre akkrediteringer for mig som coach i ICF regi skal jeg kunne dokumentere coachsessioner ved at oplyse klienters navn, e-mail og antal timers coaching til ICF, men intet omkring sessionernes indhold.

Med klientens sammentykke optager jeg sessioner til klientens eget brug, da det at genlytte på et senere tidspunkt kan give yderligere perspektiver og indsigter.

Forløbets varighed

For at sikre effektfulde forløb, som skaber varig udvikling hos klienten, skal coaching forløb på 5 sessioner afvikles over maksimalt 5 måneder fra første session og 10 måneder for forløb på 10 sessioner. Jeg anbefaler dog altid at forløbene strækker sig over kortere tid, idet det skaber det bedste flow, momentum og effekt for klientens udvikling.

Mødested og forløb

Sessionerne finder sted hos mig i Kompagnistræde 6, 2. sal, 1208 København K eller via Zoom alt efter klientens ønske, det aftales fra gang til gang.

Afbud og afbrydelse af samarbejde

Ved afbud senere end 24 timer før sessionens start vil den betalte sessionen ikke blive kompenseret. Afbuddet skal sendes på mail til kontakt@mariegregersen.com eller sms til +45 51929858 og er først gældende, når jeg har besvaret. Afbud via andre kanaler accepteres ikke.  

Er jeg nødsaget til at aflyse vores session fx pga. sygdom, aftaler vi en erstatningssession hurtigst muligt herefter.

Afbryder du dit forløb, inden det er afsluttet, refunderes resten af forløbet ikke. Afbryder jeg forløbet før afslutning, refunderer jeg dig den resterende del af forløbet.

Ansvarsfraskrivelse

Jeg lover ikke konkrete resultater ved køb af coaching forløb, da den enkelte klient altid er ansvarlig for sin egen udviklingsproces og handlinger, og derfor kan jeg heller ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.